Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Jednostka oświatowa Jednostka oświatowa Jednostka oświatowa Jednostka oświatowa Jednostka oświatowa
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Projekt "Wspólna Sprawa" - Informacje - Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

 

Pobierz PDF

Projekt "Wspólna Sprawa"

 

Logo projektu WSPÓLNA SPRAWA

Logo projektu WSPÓLNA SPRAWA

„WSPÓLNA SPRAWA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie jest partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ośrodków pomocy społecznej w Kunowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w projekcie systemowym „WSPÓLNA SPRAWA”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

W projekcie uczestniczą osoby skierowane przez pracowników socjalnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej i są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata). W projekcie zaplanowano wsparcie dla 235 osób spełniających ww. kryteria, w tym 225 osób, które nie pracują oraz 10 osób zatrudnionych. W pierwszej kolejności do projektu kierowane są osoby bezrobotne.

Organizatorem działań aktywizacyjnych w ramach projektu jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

OFERTA WSPARCIA:

Podstawowym narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, zawierany jako pisemna umowa pomiędzy uczestnikiem projektu a pracownikiem socjalnym. Wsparciem w ramach kontraktu socjalnego mogą zostać objęci członkowie rodziny uczestnika projektu.

Kontrakt socjalny prowadzony jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika.

Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno-szkoleniowym obejmującym w zależności od indywidualnej ścieżki uczestnictwa Beneficjenta:

1. Działania podstawowe:
  • Szkolenia zawodowe oraz szkolenie komputerowe w zakresie dostosowanym do potrzeb związanych z wykonywaniem określonego zawodu
  • Blok doradczo-warsztatowy
  • Szkolenie praktyczne
  • Grupy samopomocowe / Kluby (w każdej gminie)
  • Wsparcie dla ofiar przemocy
  • Doradztwo (indywidualne/grupowe) w zależności od potrzeb uczestników (m.in. prawne, psychologiczne, zawodowe, w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej)
  • Pośrednictwo pracy
  • Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu lub pracy na danym stanowisku

2. Działania wspomagające:
  • Organizacja różnych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi lub dziećmi na czas uczestnictwa w zajęciach przez uczestników
  • Wyżywienie w trakcie uczestnictwa w zajęciach
  • Zapewnienie transportu/ zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Indywidualna ścieżka uczestnictwa w projekcie określana jest przez psychologa i doradcę zawodowego na podstawie wywiadu z uczestnikiem na początku uczestnictwa w projekcie oraz na bieżąco w trakcie realizacji programu wsparcia.

Szkolenia zawodowe, praktyczne, doradztwo, warsztaty, grupy samopomocowe / kluby odbywać się będą w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00.

Każdy z uczestników szkolenia ma zapewnione:

  • materiały szkoleniowe (podręczniki/ćwiczeniówki/płyty CD lub materiały kserowane) oraz materiały pomocnicze (teczka, długopis, notes)
  • możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (po spełnieniu warunku obecności na min. 80% zajęć).
  • odzież i wyposażenie BHP – w tych szkoleniach, które ze względu na dodatkowe przepisy wymagają ich zapewnienia
  • poczęstunek w czasie zajęć grupowych

Dla uczestników projektu przewidziany jest transport lub zwrot kosztów dojazdu na działania aktywizacyjne.

W projekcie przewidziano działania środowiskowe – Targi Pracy oraz imprezy rekreacyjno-edukacyjne, skierowane do społeczności poszczególnych gmin, których celem jest włączenie tych środowisk w proces aktywizacji.

Kierownik projektu: Magdalena Zieleń

Biuro Projektu:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Żabia 31, tel. 41 276 76 15

Biura Partnerów Projektu:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie
  Bałtów 32, 27-423 Bałtów, tel. 41 264 11 15
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie
  ul. Ostrowiecka 38, 27-440 Ćmielów, tel. 15 86 12 281
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
  ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, tel. 41 261 13 63, 261 13 56 wew. 52
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
  Lipnik 20, 27-540 Lipnik, tel. 15 869 14 22
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
  Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel. 41 271 30 10
 • Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
  ul. Sandomierska 29a (Inkubator Przedsiębiorczości, pok. nr 9), tel. 41 249 58 87; 517-416-179

Logo projektu WSPÓLNA SPRAWA

 • LGD Krzemienny Krąg
 • System Informacji Przestrzennej
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
 • Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego
 • Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Ostrowieć Świętokrzyski
 • Mikroporady
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”

Urząd Miasta i Gminy
w Ćmielowie

Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

Tel. +48.158612018

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij